Tin tức

TÍNH NĂNG TỨ HỒN CHI NGỌC

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về Đặc Sắc hấp dẫn "TỨ HỒN CHI NGỌC" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

BĐH game Thiên Mệnh xin gửi đến Tiên Hữu nội dung cập nhật sau bảo trì ngày 09/11 như sau:

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

Mở Tính Năng Tứ Hồn Chi Ngọc

- Điều kiện: Người chơi đạt level 520

Mở giao Diện Bảo Khí – Tứ Hồn Chi Ngọc

Mở Boss Mới Ma Vực Dị Độ - Vực Không Gian

tn01

tn02

Map Vực Không Gian

tn03

Giao Diện Bảo Khí

Đánh Boss Vực không Gian nhận mảnh ghép tương ứng cho các loại Bảo Khí

Sau khi ghép đủ mảnh có thể kích hoạt Bảo Khí

Mảnh dư có thể dùng để tăng cấp các mảnh tương ứng

tn04

Dung Ngọc

Sau khi kích hoạt Ngọc Linh có thể gắn trang bị lên

tn05

tn06

Giao Diện Dung Ngọc và trang bị Dung Ngọc

Chú Linh

Sau khi kích hoạt Ngọc Linh, có thể mở khóa thuộc tính tẩy luyện ở giao diện Chú Ngọc

Có thể dụng ngọc để tẩy thuộc tính như mong muốn

tn07

tn08

tn09

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!