Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cũng như mở rộng cơ hội giao lưu giữ các Tiên Hữu, BQT xin thông báo tiến hành gộp server game Thiên Mệnh, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian gộp dự kiến: 08h00 - 10h00 ngày 16/03/2023


✯ Phạm vi bảo trì: Các Server gộp
✯ Thời gian dự kiến: 120 phút.
✯ Nội dung: 
- Danh sách Server gộp

S33-34-35-36
S37-38-39-40
S41-42-43
S44-45
S46-47
S48-49
S50-51-52