Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ GỘP SERVER

 Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cũng như mở rộng cơ hội giao lưu giữ các Tiên Hữu, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server game Thiên Mệnh, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 - 11h00 ngày 16/11/2023


✯ Phạm vi bảo trì: Các Server gộp
✯ Thời gian dự kiến: 120 phút.
✯ Nội dung: 
- Danh sách Server gộp:
S93-S111-S124  thành S93        
S154-S155-S156  thành S154        
S157-S158-S159-S160 thành S157