Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống game Thiên Mệnh, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 14:00 09/11/2023, bảo trì khoảng 2h

✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
✯ Thời gian dự kiến: 2 giờ
✯ Nội dung: 
- Update tính năng mới

✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Tiên Hữu không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.