Tin tức

EVENT TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 09/11 - 12/11

Thời gian phát quà: từ 13/11 - 13/10

Nội dung: Trong thời gian hoạt động nạp tích lũy vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1.000.000Đ sẽ nhận được quà Mốc 500.000Đ & 1.000.000Đ)

Hình thức nhận quà:

- Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

- Nhận khiếu nại đến hết ngày 15/11, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

500.000ĐMảnh Phấn Băng Phượng Vũ*80Thẻ Mở Rộng Dị Thú*2Kim Ngọc Minh Thạch *50Hộp Đá Lv8 *2
1.000.000ĐVuốt Hủy Diệt Dị Thú_Hồng Ngọc*1Thẻ Mở Rộng Dị Thú*4Kim Ngọc Minh Thạch *100Hộp Đá Lv9 *2
2.000.000ĐViễn Cổ Kim Đan Dị Thú_Hồng Ngọc*1Sọ Thụ Hồn  Dị Thú_Hồng Ngọc*1Kim Ngọc Minh Thạch *150Hộp Đá Lv9 *2
4.000.000ĐThú Vương Dị Giác  Dị Thú_Hồng Ngọc*1Giáp Ngạo Thiên  Dị Thú_Hồng Ngọc*1Kim Ngọc Minh Thạch *200Hộp Đá Lv10 *2
Hình ảnh quà nạp mỗi ngày

01

12

04

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN