Tin tức

EVENT TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 0h00 27/05 - 23h59 31/05

Thời gian phát quà: từ 01/06 - 05/06

Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1,000,000 VNĐ sẽ nhận được quà Mốc 500,000 VNĐ & 1,000,000 VNĐ)

Hình thức nhận quà:

Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 07/06, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP

Mốc(VNĐ)
Vật Phẩm
500,000
- Thần★Luyện Khí Côn*1
- Tinh Phách Thần Thoại*20
- Thiên Mệnh Linh Phách *200
- Hộp Đá Lv7 *1
1,000,000
- Thần★Luyện Khí Giá*1
- Tinh Phách Thần Thoại*50
- Đá Luyện Khí*200
- Hộp Đá Lv8*1
3,000,000
- Thần★Luyện Khí Bia*1
- Tinh Phách Thần Thoại*150
- Thiên Mệnh Linh Phách *400
- Hộp Đá Lv9 *2
5,000,000
- Thần★Luyện Khí Chùy*1
- Thần★Luyện Khí Thuẫn*1
- Đá Luyện Khí*400
- Hộp Đá Lv9 *2
8,000,000
- Thánh★Luyện Khí Thương*1
- Thánh★Luyện Khí Nỏ*1
- Thiên Mệnh Linh Phách *1000
- Hộp Đá Lv10 *2

TN2751

TN2752

TN2754

TN2755

TN2756

TN2757

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN