Tin tức

EVENT ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ TẾT

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ TẾT

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ TẾT

Thời gian Event: 20/01 đến 26/01

Điều kiện: Người chơi đạt cấp độ nhân vật từ 100 đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập mỗi ngày nhân thưởng hấp dẫn qua thư.

- Quà đăng nhập mà người chơi nhận được mỗi ngày là khác nhau.

Lưu ý:

- Quà của mỗi ngày người chơi cần phải online để nhận qua thư, nếu không online để nhận sẽ không thể nhận bù.

- Thư đăng nhập nhận quà chỉ tồn tại đến hết 24h trong ngày, qua 24h thư sẽ bị xóa và người chơi không nhận được thư đăng nhập ngày đó nữa.

NGÀY QUÀ
20/01

KNB Khóa*300

Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi*5

Tím - Giáp Ngạo Thiên *1

Quà Điểm Danh Ngày 1

21/01

KNB Khóa*300

Mảnh Trang Bị Tùy Tùng*5

Mảnh Nổi Danh Thần Tốc*25

Quà Điểm Danh Ngày 2

22/01

KNB Khóa*400

Mảnh Trang Bị Pháp Bảo*5

Mảnh Nổi Danh Thần Tốc*25

Quà Điểm Danh Ngày 3

23/01

KNB Khóa*400

Mảnh Trang Bị Vũ Khí Tiên*7

Mảnh Nổi Danh Thần Tốc*25

Quà Điểm Danh Ngày 4

24/01

KNB Khóa*500

Mảnh Trang Bị Áo Tiên*5

Mảnh Nổi Danh Thần Tốc*25

Quà Điểm Danh Ngày 5

25/01

KNB Khóa*500

Mảnh Trang Bị Cánh*5

Thiên Mệnh Linh Phách*15

Quà Điểm Danh Ngày 6

26/01

KNB Khóa*600

Hộp Tiên Tàng Cam III *3

Hộp Tiên Tàng Dị Thú Cam III*3

Quà Điểm Danh Ngày 7

image001

image002

image004

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Thiên Mệnh!