Sự kiện

VUI OB

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "VUI OB" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

VUI OB:

image001

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

ĐĂNG NHẬP CÓ QUÀ 

- Mỗi ngày người chơi đăng nhập nhận quà miễn phí.

- Người chơi có thể nhận quà thêm lần nữa nếu nạp đạt 1000 KNB.

- Nếu bỏ lỡ phẩn quà, người chơi có thể dùng 800 KNB để nhận bù vào ngày hôm sau.

image002

NẠP NGÀY 

- Trong thời gian diễn ra sự kiên, người chơi tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng

image004

GHÉP CHỮ OB 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu diệt boss Trang Sức, boss Hiếm, boss Ảo Cảnh nhận được vật phẩm sự kiện.

- Dùng vật phẩm sự kiện để đổi được những phần quà hấp dẫn.

- Các vật phẩm đổi được đều có giới hạn đổi, đạt giới hạn không thể đổi vật phẩm

image006

VUI OB 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hoạt động nhận điểm hoạt động tương ứng.

- Người chơi đạt điểm hoạt động yêu cầu nhận quà miễn phí.

image008

QUÀ NẠP 

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng.

image010

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!