Sự kiện

VUI MỞ SERVER

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "VUI MỞ SERVER" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

VUI MỞ SERVER:

image001

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

QUÀ ĐĂNG NHẬP 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập game nhận quà hấp dẫn.

image002

ĐỔI VẬT PHẨM

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng vật phẩm “Kim Phiếu Lập Phái” đổi quà hấp dẫn.

- Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi tương ứng, đạt giới hạn không thể đổi vật phẩm.

image004

RƠI ĐẶC BIỆT 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu diệt boss Trang Sức nhận vật phẩm “ Kim Phiếu lập Phái”.

image006

TREO THƯỞNG BOSS 

- Người chơi tham gia diệt boss Trang Sức đạt số lượng tương ứng nhận quà hấp dẫn.

image008

QUÀ TÍCH TIÊU 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu phí đạt mốc nhận quà hấp dẫn.

image010

TRÂN BẢO CÁC 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đạt mốc yêu cầu được mua các vật phẩm với giá ưu đãi.

- Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi tương ứng, đạt giới hạn không thể đổi vật phẩm.

image012

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!