Sự kiện

TÍCH NẠP SERVER MỚI

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "TÍCH NẠP SERVER MỚI" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

TÍCH NẠP SERVER MỚI:

image013

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 52

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng.

Thông tin chi tiết mốc nạp và vật phẩm nhận được như sau:

image014

MỐC (KNB) VẬT PHẨM NHẬN ĐƯỢC SỐ LƯỢNG
2000 Thời trang Thú Cưỡi – Long Vương Hồng Diệm 1
Quà Trang bị Hồng Phàm Nhân (Chọn) 1
Thú Cưỡi Thánh Phách 1
Thú Cưỡi Thần Phách
2
Lệnh Hộ Tống
20
5000 Thần Khí Tuyệt Sát 1
Danh Hiệu Hào Phú 1
Tiên Thạch Tuyệt Sát Trung 20
Thánh Linh Tuyệt Sát
1
Thần Linh Tuyệt Sát
2
8000 Thời trang Áo – Cổ Mộ Lệ Ảnh 1
Quà Trang Bị Luyện Thể (Chọn) 1
Bách Chiết Cang Áo Tiên
50
Thánh Cang Áo Tiên
1
Thần Cang Áo Tiên
2
12000 Thời trang Ava – Doãn U Nghiên 1
Thần Khí Xuyên Thấu 1
Tiên Thạch Xuyên Thấu Trung 30
Thánh Linh Xuyên Thấu
1
Thần Linh Xuyên Thấu
2
20000 Thời trang Vũ Khí – Ngân Dực Vinh Diệu 1
Quà Trang bị Hồng Tụ Khí (Chọn) 1
Đá Tẩy Luyện Cam
4
Hộp Đá LV6
3
Hộp Tiên Tàng Cam I
5
30000 Thời trang Áo – Cực Đạo Nghĩa 1
Khung Ava – Ma Vương Giáng Lâm 1
Hộp Tiên Tàng Đỏ I
4
Đá Bộ Hoàn Mỹ
50
Hộp Đá LV9
1
50000 Mảnh thời trang Cánh – Vĩnh Đông Tương Chí 400
Quà Trang bị Hồng Trúc Cơ (Chọn) 1
Đá Trang Sức Hoàn Mỹ
50
Đá Tẩy Luyện Đỏ
10
Hộp Đá LV9
2
80000 Thời trang Vũ Khí – Hỏa Cự Quyền Trượng 1
Bong Bóng – Hoa Hồng Liễu Lục 1
Hộp Tiên Tàng Đỏ I
6
Hộp Đá LV10
2
Quà Đá Tinh Luyện Cao (Chọn)
18
120000 Mảnh Vạn Kiếm Quy Tông 400
Quà Trang bị Hồng  Kim Đan (Chọn) 1
Hộp Đá LV10
3
Đá Tẩy Luyện Đỏ
12
Đá Bộ Truyền Thuyết
75
200000 Thần Binh Niết La Pháp Trượng 1
Danh hiệu Mạnh Nhất Địa Cầu 1
Đá Trang Sức Truyền Thuyết
80
Rương Tiên Tàng Đỏ LV200
7
Hộp Đá LV10
6
270000 Mảnh ảo hóa Tùy Tùng – A Tu La 150
Quà Trang Bị Hồng Kim Đan (Chọn) 2
Hộp Đá LV10
8
Đá Tẩy Luyện Đỏ
20
Đá Bộ Truyền Thuyết
88
350000 Thần Binh Gấu Trúc Vật Ngữ 1
Tùy Tùng Thánh Đan 10
Đá Trang Sức Sử Thi
80
Rương Tiên Tàng Đỏ LV300
10
Hộp Đá LV10
10

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!