Sự kiện

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC TUẦN 4

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "SỰ KIỆN ĐẶC SẮC TUẦN 4" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC:

image001

- Thời gian: 30/12 đến 05/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

1. Đổi Vật Phẩm

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu diệt boss có tỷ lệ rơi VP sự kiện.

- Dùng vật phẩm sự kiện để đổi lấy nhiều phần quà hấp dẫn.

- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn đổi nhất đinh. Đổi đạt giới hạn không thể đổi vật phẩm.

image002

2. Quà Nạp

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt mốc nhận quà hấp dẫn.

image004

3. Tích Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích tiêu phí đạt mốc nhận quà hấp dẫn.

- Mốc tiêu phí không bị làm mới khi qua ngày.

4. Khuyến mãi

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt mốc sẽ được mua các vật phẩm với gia ưu đãi.

- Quà và mốc nạp được làm mới mỗi ngày.

- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn mua nhất định. Đạt giới hạn mua không thể mua vật phẩm.

image006

5. Trân Bảo Các

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt mốc sẽ được mua các vật phẩm với gia ưu đãi.

- Quà và mốc nạp được làm mới mỗi ngày.

- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn mua nhất định. Đạt giới hạn mua không thể mua vật phẩm.

image008

MUA SẮM ƯU ĐÃI

image010

- Thời gian: 30/12 đến 05/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống mở bán các vật phẩm với giá ưu đãi, người chơi dùng KNB để có thể mua vật phẩm.

- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn mua nhất định. Đạt giới hạn mua không thể mua vật phẩm.

image011

TIÊU PHÍ MỖI NGÀY

image013

- Thời gian: 02/01 đến 05/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu phí đạt mốc nhận quà phong phú.

- Quà và mốc tiêu phí được làm mới mỗi ngày.

XĂM THƯỢNG THƯỢNG:

image014

- Thời gian: 31/12 đến 01/01 và 04/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng 20 KNB hoặc “Xăm Thượng Thượng” để gieo quẻ nhận quà.

- Mỗi lần gieo quẻ người chơi sẽ nhận được 1 phần quà ngẫu nhiên.

- Gieo quẻ đạt mốc yêu cầu nhận thưởng quà mốc.

- Khi người chơi gieo hết 250 lượt, làm mới lượt xin quẻ.

image015

VÒNG QUAY HOÀN TRẢ

image017

- Thời gian: 30/12 đến 01/01 và 03/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đủ 1000 KNB nhận 1 lượt quay hoàn trả.

- Khi quay người chơi có tỷ lệ nhận số KNB tương ứng.

- Người chơi được quay tối đa 10 lần.

image018

XH NẠP

image029

- Thời gian: 31/12 đến 01/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt TOP nhận quà hấp dẫn.

- Quà sẽ được phát qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

image021

XH TIÊU PHÍ

image023

- Thời gian: 31/12 đến 01/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia Tiêu Phí đạt TOP nhận quà hấp dẫn.

- Quà sẽ được phát qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

image024

XH CÁNH

image029

- Thời gian: 04/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đua TOP Cánh đạt yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn

- Mỗi lần tiêu hao 1 Lông Vũ Tăng Bậc nhận 1 điểm đua TOP.

- Quà đua TOP sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

image027

XH PHÁP BẢO

image029

- Thời gian: 02/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đua TOP Pháp Bảo đạt yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn

- Mỗi lần tiêu hao 1 Đá Bậc Pháp Bảo nhận 1 điểm đua TOP

- Quà đua TOP sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

image030

XH TINH LUYỆN

image029

- Thời gian: 06/01

- Điều kiện: Server mở từ ngày 8 trở đi và nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đua TOP Tinh Luyện đạt yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn

- Quà đua TOP sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc hoạt động.

image033

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!