Sự kiện

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC TUẦN 3

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "SỰ KIỆN ĐẶC SẮC TUẦN 3" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC:

image001

- Thời gian: 22/12 đến 28/12

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

1. Đổi Vật Phẩm

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng Huy Chương Thiên Mệnh đổi vật phẩm tương ứng

image002

2. Nạp Tích Lũy

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc nhận quà tương ứng.

- Mốc nạp không làm mới khi qua ngày.

image004

3. Quà Nạp

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đạt mốc nhận quà hấp dẫn.

image006

4. Khuyến mãi

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia nạp đtạ mốc được mua vật phẩm với giá ưu đãi.

image008

5. Trân Bảo Các

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia nạp đạt mốc được mua vật phẩm với giá ưu đãi.

image010

TIÊU PHÍ MỖI NGÀY

- Thời gian: 22/12 và 25/12 đến 28/12

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu phí đạt mốc nhận quà hấp dẫn.

- Mốc tiêu phí được làm mới mỗi ngày.

image013

MUA SẮM ƯU ĐÃI:

image015

- Thời gian: 22/12 đến 28/12

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi được mua sắm vật phẩm với giá ưu đãi.

- Vật phẩm bán ra  được làm mới mỗi ngày.

image016

XĂM THƯỢNG THƯỢNG:

- Thời gian: 24/12

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi gieo quẻ nhận quà hấp dẫn.

image018

ĐUA TOP SIÊU CẤP NẠP:

image020

- Thời gian: 24/12 -25/12

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt điều kiện nhận quà tương ứng.

image021

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!