Sự kiện

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "SỰ KIỆN ĐẶC SẮC" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC:

image001

- Thời gian: 13/12 đến 19/12

- Điều kiện: Server mở trên 8 ngày và cấp độ nhân vật đạt cấp 100.

1. Quà Nạp

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng tương ứng.

- Mốc nạp va Quà được làm mới mỗi ngày.

image002

2. Nạp Tích Lũy

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc nhân thưởng tương ứng.

- Quà nạp tích lũy bao gồm: Mảnh Tiên Tàng Dị Thú Đỏ, Đá, Thiên Mệnh Linh Phách….

3. Khuyến Mãi

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đạt mốc được mua vật phẩm với giá ưu đãi.

- Mốc nạp và Quà được làm mới mỗi ngày.

image004

4. Trân Bảo

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đạt mốc được mua vật phẩm với giá ưu đãi.

- Mốc nạp và Quà được làm mới mỗi ngày.

image006

QUÀ SIÊU HỜI

image008

- Thời gian: Ngày 8 đến ngày 10 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100.

- Nội dung:

- Diễn ra vào ngày 8 – 9 -10 mở server.

- Trong thời gian này, người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.

- Quà sự kiện gồm: Thời trang Hiếm, rương Tiên Tàng, Bột Ngưng Thần, Bột Phá Cảnh ….

image009

TIÊU PHÍ MỖI NGÀY:

image011

- Thời gian: Ngày 13/12 đến 15/12

- Điều kiện: Server mở trên 8 ngày và cấp độ nhân vật đạt cấp 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu phí đạt mốc nhận quà tương ứng.

- Hoạt động này được làm mới mỗi ngày.

image012

MUA SẮM ƯU ĐÃI:

image014

- Thời gian: 13/12 đến 19/12

- Điều kiện: Server mở trên 8 ngày và cấp độ nhân vật đạt cấp 100.

- Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi được mua vật phẩm bán với giá ưu đãi.

- Vật phẩm mở bán ở mỗi ngày là khác nhau.

image015

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!