Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN SERVER MỚI

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về "CHUỖI SỰ KIỆN SERVER MỚI" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

VUI MỞ SERVER:

image001

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tham gia các hoạt động trong event để nhận quà hấp dẫn, xem chi tiết event tại: https://thienmenh.cmn.vn/su-kien/vui-mo-server

image002

VUI OB

image004

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tham gia các hoạt động trong event để nhận quà hấp dẫn, xem chi tiết event tại: https://thienmenh.cmn.vn/su-kien/vui-ob

image005

ĐUA TOP SERVER MỚI:

image007

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 52

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đua TOP tương ứng nhận quà hấp dẫn.

image008

MỞ HỘP QUÀ:

image010

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: Người chơi dùng KNB hoặc Kim Phiếu Hộp Quà để “Mở Hộp Quà” nhận thưởng hấp dẫn.

image011

TÍCH NẠP SERVER MỚI:

image013

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 52

- Nội dung: Người chơi tham gia tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng, xem chi tiết tại: https://thienmenh.cmn.vn/su-kien/tich-nap-server-moi

image014

NẠP ĐẦU SIÊU HỜI:

image016

- Thời gian: Ngày 1 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 1

- Nội dung: Người chơi nạp đầu bất kỳ nhận quà đăng nhập 3 ngày tăng mạnh lực chiến.

image017

NẠP ĐẦU NGÀY:

image019

- Thời gian: Ngày 1 mở server – Hoạt động diễn ra mỗi ngày

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 53

- Nội dung: 

Người chơi tham gia tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng

0h mỗi ngày làm mới mốc nạp

image020

QUÀ NẠP LIÊN TỤC:

image022

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tham gia tích nạp đạt mốc mỗi ngày nhận quà tương ứng. Quà tích nạp mỗi ngày là khác nhau.

image023

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

image025

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tiêu hao KNB đầu tư nhận quà phúc lợi sau đó.

image026

THIÊN THƯ ĐẶC BIỆT:

image028

- Thời gian: Ngày 1 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tiêu hao KNB mua buff tương ứng. Sau khi mua người chơi được hoàn trả KNB tương ứng theo mốc thời gian yêu cầu.

image029

MUA SẮM ƯU ĐÃI:

image031

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi tiêu hao KNB mua vật phẩm tương ứng tăng cao lực chiến

image032

ƯU ĐÃI NGÀY:

image034

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: 

Người chơi dùng KNB mua gói vật phẩm ưu đãi ngày với giá ưu đãi.

0h mỗi ngày làm mới quà

image035

THẦN KỸ TUỲ TÙNG:

image037

- Thời gian: Ngày 1 mở server

- Điều kiện: Người chơi kích hoạt kỹ năng Tùy Tùng “Trái Tim Tê Liệt” và nhân vật đạt cấp độ 93.

- Nội dung: Người chơi dùng KNB có thể mua các kỹ năng Tùy Tùng tương ứng

image038

THÚ CƯỠI TUYỆT PHẨM:

image040

- Thời gian: Ngày 1 mở server

- Điều kiện: Cấp độ nhân vật đạt 115 và nạp tối thiểu 100 KNB.

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua các ảo hóa Thú Cưỡi tương ứng, vật phẩm tăng nhanh lực chiến.

image041

DUYÊN PHẬN TUỲ TÙNG:

image043

- Thời gian: Ngày 2 mở server

- Điều kiện: Cấp độ nhân vật đạt cấp 120 và người chơi nạp tối tiểu 100 KNB.

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua các ảo hóa Tùy Tùng tương ứng, vật phẩm tăng nhanh lực chiến.

image044

PHÁP BẢO MẠNH:

image046

- Thời gian: Ngày 3 mở server

- Điều kiện: Cấp độ nhân vật đạt 150 và người chơi nạp tối thiểu 100 KNB.

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua các ảo hóa Pháp Bảo tương ứng, vật phẩm tăng nhanh lực chiến.

image047

TIÊN LỮ KỲ DUYÊN:

image049

- Thời gian: Ngày 2 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: Người chơi có thể thông qua Nạp hoặc đăng nhập mỗi ngày nhận Ảo Hóa Tùy Tùng tương ứng.

image050

THẺ THÁNG:

image052

- Thời gian: Ngày 3 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 180

- Nội dung: Người chơi tiêu hao KNB mua thẻ tháng nhận hoàn trả tương ứng mỗi ngày.

image053

QUỸ TRƯỞNG THÀNH:

image055

- Thời gian: Ngày 3 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 120

- Nội dung: Người chơi dùng KNB để đầu tư sau đó nhận lại phúc lợi tương ứng.

image056

TRANH MUA 0 VNĐ:

image058

- Thời gian: Ngày 1-2 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua vật phẩm với giá ưu đãi, vật phẩm tăng nhanh lực chiến.

image059

ĐOẠT BẢO 2K VNĐ:

image061

- Thời gian: Ngày 2 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: Người chơi tiêu hao KNB có tỷ lệ nhận được vật phẩm may mắn. Xem chi tiết sự kiện tại: https://thienmenh.cmn.vn/su-kien/doat-bao-2k-vnd

image062

ƯU ĐÃI ĐUA CẤP:

image064

- Thời gian: Ngày 2-3 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua vật phẩm mở bán với giá ưu đãi.

image065

ƯU ĐÃI THỜI TRANG:

image067

- Thời gian: Ngày 3-4 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: Người chơi dùng KNB mua vật phẩm mở bán với giá ưu đãi.

image068

ƯU ĐÃI TẦM BẢO:

image070

- Thời gian: Ngày 3-4 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 100

- Nội dung: 

Người chơi dùng KNB mua vật phẩm mở bán với giá ưu đãi.

0h ngày hôm sau làm mới quà. Nếu người chơi không mua quà ngày 17, gói quà đó sẽ mất.

image071

VQ PHÚC VẬN:

image073

- Thời gian: Ngày 3 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 45

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ yêu cầu để nhận điểm vòng quay tương ứng.

Đạt điểm vòng quay có thể quay để nhận vật phẩm quay tương ứng.

image074

ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY:

image076

- Thời gian: Ngày 1 đến ngày 7 mở server

- Điều kiện: Nhân vật đạt cấp độ 80

- Nội dung: Người chơi đăng nhập mỗi ngày nhận quà miễn phí.

image077

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!