Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ALLOW COOKIE ĐỂ CHƠI TRÊN CLIENT

Trong quá trình tải và cài đặt MiniClient, các Tiên Hữu gặp thông báo sau thì thực hiện thao tác:

ALLOW COOKIE

Ấn chọn vào dòng trên và bấm nút Allow Cookie là chơi được. Lưu ý, chỉ máy nào hiển thị thông báo này thì mới làm theo hướng dẫn

image_2022_12_08T03_40_42_578Z

CHÚC CÁC TIÊN HỮU SẼ CÓ PHÚT GIÂY THƯ GIÃN CÙNG THIÊN MỆNH NHÉ!!