Hướng dẫn

HOẠT ĐỘNG THỦ VỆ BANG

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ hướng dẫn về hoạt động hấp dẫn "THỦ VỆ BANG" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG:

- Hoạt động Thủ Vệ Bang giúp Bang nhận được nhiều exp để tăng cấp. Hoạt động diễn ra vào mỗi thứ 3-5-7 hàng tuần.

- Thành viên Bang cần tập hợp tiêu diệt quái trước khi chúng tấn công Nữ Thần.

- Kết thúc hoạt động Nữ Thần không bị tiêu diệt tức là Thủ Vệ thành công nhận quà hoạt động tương ứng.

image001

image003

Chúc các Tiên Hữu có những phút giây tuyệt vời cùng Thiên Mệnh!